Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου

Ένα εργαστήριο δεξιοτήτων για δασκάλους

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του προγράμματος «Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου».
Το εργαστήριο αυτό προσφέρεται στα ελληνικά, στην αυθεντική του μορφή, σύμφωνα με τα πρότυπα του μοντέλου του Dr. Thomas Gordon.
Ο οργανισμός Gordon Hellas αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον οργανισμό Gordon Training International (GTI). Ο GTI εδρεύει στην Solana Beach, στην Καλιφόρνια, και είναι ένας διεθνούς κύρους οργανισμός με κύρια ενασχόληση την ανάπτυξη και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
Αποστολή του GTI είναι να προσφέρει παγκοσμίως τις δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών, αρμονικών και ανθεκτικών σχέσεων στην οικογένεια, το σχολείο και τη δουλειά. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αναπτύσσουν ένα περιεκτικό σύνολο δεξιοτήτων και μαζί με αυτές το πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν πότε και πώς να τις χρησιμοποιούν. Αμέσως μετά την εκμάθηση και την εφαρμογή τους, οι δεξιότητες αυτές γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας σε όλες τις σχέσεις.

Επιγραμματικά, τα οφέλη είναι τα εξής:

Το Εργαστήριο σάς βοηθά να γίνετε ένας πιο αποτελεσματικός και σίγουρος για τον εαυτό του δάσκαλος.
Σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου μειώνονται εξαιρετικά οι πιθανότητες κάποιοι μαθητές να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να επιδοθούν σε άλλες, επικίνδυνες, αλλά ιδιαίτερα διαδεδομένες στη σημερινή, κοινωνία συμπεριφορές.
Αποκτάτε εργασιακή ικανοποίηση, γιατί θα εκπαιδεύετε μαθητές που σέβονται και εκτιμούν και εσάς και τους υπόλοιπους μαθητές και το σχολείο.
Οι μαθητές σας θα αρχίσουν να λαμβάνουν περισσότερο υπ’ όψιν τους τις ανάγκες του άλλου.
Και το πιο σημαντικό: Θα βοηθήσετε τους μαθητές σας να αναπτύξουν μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης, αυτοπειθαρχίας και ανεξαρτησίας.
Η φιλοσοφία του εργαστηρίου
Η τοποθέτηση του Δρ. Gordon για τη διαχείριση της σχολικής τάξης καθώς και η φιλοσοφία του για την ανατροφή των παιδιών στο σπίτι αποτελούν εφαρμογή του χρυσού κανόνα της καθημερινής ζωής: «Κάνε στους άλλους ό,τι θα ήθελες να κάνουν εκείνοι σε εσένα». Η φιλοσοφία του Δρ. Gordon για τη διαχείριση της σχολικής τάξης βασίζεται στην πεποίθηση, ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούν την εξουσία για την επιβολή της πειθαρχίας είναι μακροπρόθεσμα αναποτελεσματικές. Η τιμωρητική μέθοδος, εκτός του ότι δεν εγγυάται την εξάλειψη των «κακών συμπεριφορών», οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως προβλήματα σχέσεων, εξέγερσης, αποξένωσης, απόσυρσης, παραίτησης κ.λ.π. Ο έπαινος και η ανταμοιβή είναι επίσης αναποτελεσματικά κίνητρα, αφού οι μαθητές, είτε μαθαίνουν να εργάζονται μόνο για την ανταμοιβή και όχι για τη μάθηση, είτε τα αγνοούν επειδή νιώθουν ότι δεν τα αξίζουν. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, η πρώτη ενέργεια του δασκάλου είναι να χρησιμοποιήσει το Παράθυρο συμπεριφοράς, ένα νοητικό εργαλείο που επινόησε ο Δρ. Gordon για να μπορούν να αξιολογούνται οι διάφορες καταστάσεις και οι μαθητικές συμπεριφορές και να καθορίζεται αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα, ποιος το έχει και ποιες δεξιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυσή του. Όταν το πρόβλημα ανήκει στο μαθητή, ο δάσκαλος χρησιμοποιεί την Ενεργητική ακρόαση, μια δεξιότητα που επιτρέπει στον ίδιο το δάσκαλο να καταλάβει τι βιώνει στ’ αλήθεια ο μαθητής τη δεδομένη στιγμή, και ταυτόχρονα επιτρέπει στο μαθητή να διερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος τι είναι αυτό που τον απασχολεί – και που συχνά αποτελεί το αίτιο της «κακής» του συμπεριφοράς. Όταν ο μαθητής προξενεί πρόβλημα στο δάσκαλο, τότε απαιτείται μια διαφορετική δεξιότητα, το Μήνυμα-εγώ (ή Εγώ-μήνυμα). Με αυτό ο δάσκαλος εξηγεί στο μαθητή με ποιον τρόπο η συγκεκριμένη συμπεριφορά τού δημιουργεί πρόβλημα. Το κάνει όμως με μη επικριτικό τρόπο, ο οποίος μειώνει την αντίσταση του μαθητή. Σκοπός είναι να επηρεάσουμε το μαθητή ώστε να θελήσει να αλλάξει τη συμπεριφορά του από ενδιαφέρον για τις ανάγκες του δασκάλου (και για εκείνες των άλλων μαθητών). Ένα καλοδιατυπωμένο Μήνυμα-εγώ ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν χωρίς να μειώνει την αυτοεκτίμησή τους. Επιπλέον, τους διδάσκει ένα πολύτιμο μάθημα αυτοπειθαρχίας: Οι μαθητές αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, όχι από φόβο, ούτε γιατί θα κερδίσουν κάποιο είδος ανταμοιβής, αλλά από ενδιαφέρον για τις ανάγκες του δασκάλου και της τάξης – επειδή αντιλαμβάνονται την λογική του αιτήματος. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν την ενσυναίσθηση, που αποτελεί τη βάση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ωριμότητας και της αυτοπειθαρχίας. Η Ενεργητική ακρόαση και τα Μηνύματα-εγώ λειτουργούν συνδυαστικά. Από τη στιγμή που ο δάσκαλος και οι μαθητές έχουν εδραιώσει την ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία τους με τη χρήση της Ενεργητικής ακρόασης και των Μηνυμάτων-εγώ, οι συγκρούσεις μπορούν να επιλυθούν με τη Μέθοδο μη ήττας. Όταν οι δάσκαλοι θέλουν να επηρεάσουν τους μαθητές να σταματήσουν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, μπορούν να τους προτείνουν να χρησιμοποιήσουν τη δεξιότητα επίλυσης προβλήματος. Η συνεργασία των δύο πλευρών στην επίλυση ενός προβλήματος αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί και τις ανάγκες του δασκάλου και εκείνες των μαθητών. Οι δάσκαλοι μπορούν να μιλήσουν με τους μαθητές για όλη αυτή τη διαδικασία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για να συνεργαστούν και να θεσπίσουν μαζί κανόνες που οι μαθητές θα θεωρήσουν δίκαιους και θα είναι πρόθυμοι να τους ακολουθήσουν. Αν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση συγκρούσεων η Μέθοδος μη ήττας και γίνει συνεργατική θέσπιση κανόνων, είναι πολύ πιο πιθανό οι μαθητές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν χάρη σε μια αρχή που βασίζεται στην κοινή λογική και ονομάζεται Αρχή της συμμετοχής.
Οφέλη εργαστηρίου
Γιατί μία διδασκαλία είναι αποτελεσματική και μια άλλη όχι; Η απάντηση βρίσκεται στην ποιότητα της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ πιο καθοριστικός και σημαντικός από ό,τι διδάσκει ο δάσκαλος ή θέλει να μάθει ο μαθητής. Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου (ΕΑΔ) εφοδιάζει στους δασκάλους με τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που είναι απαραίτητες για να αναπτύξουν ποιοτικές σχέσεις με τους μαθητές τους, έτσι ώστε να μειώσουν τις συγκρούσεις και να αποκτήσουν περισσότερο χρόνο πραγματικής διδασκαλίας-μάθησης. Εκατοντάδες χιλιάδες δάσκαλοι απ’ όλο τον κόσμο έχουν διαπιστώσει ήδη την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του μοντέλου αυτού. Τι θα μάθετε: • Πώς να μιλάτε ώστε οι μαθητές να σας ακούνε. • Πώς να θεσπίζετε τους κανόνες της τάξης έτσι ώστε να μην αναγκάζεστε να κοπιάζετε για την επιβολή τους. • Πώς να χειρίζεστε τα ζητήματα πειθαρχίας έτσι ώστε να ικανοποιείτε τις ανάγκες σας χωρίς να θίγετε την αυτοεκτίμηση του μαθητή.
• Πώς να αποφύγετε τα προβλήματα της επιτρεπτικότητας και ταυτόχρονα πώς οι τάξεις σας να γίνουν πιο δημιουργικές και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών.
• Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις με τρόπο που να νιώθετε και εσείς και οι μαθητές σας ικανοποιημένοι με τις λύσεις.
Πώς θα ωφεληθείτε:
• Θα βιώνετε λιγότερη ένταση.
• Οι μαθητές θα σας σέβονται, θα σας εκτιμούν και θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ανάγκες σας.
• Θα έχετε λιγότερες αναστατώσεις και συγκρούσεις στην τάξη.
• Θα αντιμετωπίζετε λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας.
Πώς θα ωφεληθούν οι μαθητές:
• Θα βελτιωθούν οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
• Θα αυξηθεί η υπευθυνότητα και ο αυτοέλεγχός τους.
• Θα έχουν μεγαλύτερη διάθεση για συνεργασία και μάθηση.
• Θα ενισχυθεί η ικανότητά τους για ομαδική συνεργασία.
Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα:
Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργό ρόλο και δράση. Σε κάθε συνεδρία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Δομή: παρουσιάσεις, μελέτη υλικού και χρήση οπτικών βοηθημάτων.
Συμμετοχή: ανταλλαγή ρόλων, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, εξάσκηση δεξιοτήτων.
Διαδικασία: ομαδικές συζητήσεις, μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων που αφορούν την εξερεύνηση νέων πρακτικών και ιδεών.
Εφαρμογή: ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες για την εδραίωση των δεξιοτήτων και θέσπιση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης. Επίσης, μελέτη του εγχειριδίου ασκήσεων και ανάθεση ασκήσεων δεξιότητας εκτός ομάδος.
Κόστος συμμετοχής
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό:
Το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου» και το εγχειρίδιο ασκήσεων
Πληροφορίες:
+30 6948829726
Διάρκεια
Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 24 με 30 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, και αποτελείται από 8 έως 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθούν κάποιες συναντήσεις follow-up για να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευμένων και να πάρουν επιπλέον βοήθεια στην επιτυχημένη εφαρμογή του μοντέλου.
Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από συνεργάτες πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Gordon Hellas. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.
Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται ένα σύνολο ενημερωτικού υλικού, που περιλαμβάνει το βιβλίο του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου, το αντίστοιχο εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο του Πιστεύω του Dr. Gordon. Με το πέρας του εργαστηρίου, χορηγείται το πιστοποιητικό συμμετοχής.
Συνηθισμένες ερωτήσεις
Ε: Πώς να αρχίσω την εφαρμογή του μοντέλου Gordon στην τάξη μου;
Α: Σε αντίθεση με ό,τι που συμβαίνει με τα άλλα προγράμματα διαχείρισης της τάξης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκρύψετε τη χρήση των δεξιοτήτων Αποτελεσματικού Δασκάλου από τους μαθητές σας. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εξηγήστε στους μαθητές σας ότι στο εξής θα επικοινωνείτε ανοιχτά μαζί τους χρησιμοποιώντας κάποιες νέες δεξιότητες που μάθατε, ότι θα προσπαθείτε να σέβεστε πάντα τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους, και ότι ελπίζετε πως κι εκείνοι θα κάνουν το ίδιο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσετε επίσης μαζί τους τους κανόνες που θα ακολουθείτε εσείς και εκείνοι για την υπόλοιπη χρονιά, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για να μην παραβιαστούν οι κανόνες αυτοί. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των μαθητών συχνά ξαφνιάζει στους δασκάλους, που εκπλήσσονται ακόμα περισσότερο όταν διαπιστώνουν ότι οι μαθητές θεσπίζουν τελικά κανόνες πολύ πιο αυστηρούς από αυτούς που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Όταν οι ίδιοι οι μαθητές συμμετέχουν στη θέσπιση κανόνων, οι πιθανότητες να τους ακολουθήσουν είναι πολύ μεγαλύτερες, χάρη σε μια αρχή που ονομάζεται Αρχή της Συμμετοχής.
Ε: Κάθε τάξη έχει έναν ή δύο ταραχοποιούς• η μέθοδος θα έχει αποτελέσματα και με αυτούς;
Α: Καμία μέθοδος διαχείρισης τάξης δεν είναι αποτελεσματική παντού και πάντα, καθώς υπάρχουν πολλές εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα που επιδρούν στη συμπεριφορά των μαθητών. Τις περισσότερες φορές, όμως, οι μαθητές αντιδρούν θετικά στο μοντέλο Gordon επειδή δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να θέλουν να εναντιωθούν – μια και οι δάσκαλοι δεν χρησιμοποιούν πλέον την εξουσία τους για να τους καθυποτάξουν. Οι δάσκαλοι θα συνεχίσουν βεβαίως να αντιπαρατίθενται στα παιδιά, αν εκείνα προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές, αλλά θα το κάνουν με έναν τρόπο που θα κινητοποιεί τους μαθητές, ώστε να είναι πολύ πιο συνεργάσιμοι.
Ε: Αν αρχίσω να χρησιμοποιώ την Ενεργητική ακρόαση με κάθε μαθητή και να διαπραγματεύομαι ακόμα και το παραμικρό, πόσος χρόνος θα μου απομείνει για να διδάξω;
Α: Στην αρχή μπορεί να σας φανεί ότι χάνετε χρόνο. Οι μαθητές συχνά βιώνουν ανεπίλυτο θυμό, ματαίωση, δυσαρέσκεια, ντροπή, αμφιβολίες για τον εαυτό τους και πολλά άλλα συναισθήματα. Όταν, όμως, συναντήσουν ένα δάσκαλο με δεξιότητες ακρόασης, θα ανακουφιστούν τόσο πολύ, ώστε θα ανοιχτούν και θα μοιραστούν το πρόβλημά τους. Το μυστικό του μοντέλου Gordon είναι πως βοηθά τους μαθητές να φτάσουν στη ρίζα των προβλημάτων τους για να τα εξαλείψουν και όχι να τα φιμώσουν ή να τα κουκουλώσουν. Πολύ συχνά, το φίμωμα των συναισθημάτων οδηγεί σε «κακές συμπεριφορές» που είναι πιθανό να επιμείνουν επ’ αόριστον. Αν αποστασιοποιηθείτε για λίγο και κοιτάξετε την κατάσταση σφαιρικά, θα δείτε ότι η μικρή αυτή επιπλέον προσπάθεια που κάνετε τώρα σάς γλιτώνει από αμέτρητες ώρες εκνευρισμού και στρες.
Ε: Μπορώ να χρησιμοποιώ το μοντέλο Gordon στις τάξεις μου, όταν στο σχολείο όπου εργάζομαι οι άλλοι δάσκαλοι και η διεύθυνση χρησιμοποιούν μεθόδους εξουσίας;
Α: Βεβαίως. Στην αρχή, μερικοί μαθητές, καθώς δεν θα είναι συνηθισμένοι στην ελευθερία που τους παραχωρείτε, ίσως μπουν στον πειρασμό να προσπαθήσουν να συνεχίσουν κάποιες μη αποδεκτές συμπεριφορές αποφεύγοντας τις συνέπειες. Θα διαπιστώσετε, όμως, ότι οι σχέσεις σας με τους μαθητές αυτούς σύντομα θα βελτιωθούν. Θυμηθείτε την εποχή που ήσασταν εσείς μαθητές. Σε ποιους δασκάλους αντιδρούσατε θετικά, σε εκείνους που σας επέβαλλαν κάποιον κανόνα χωρίς να ενδιαφέρονται για τα συναισθήματα και τις απόψεις σας, ή σε εκείνους που ήταν καλοί και δίκαιοι, και ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους χωρίς να θίγουν τον αυτοσεβασμό σας;
Κάθε σχολείο έχει τους δικούς του «δημοφιλείς» δασκάλους. Εκείνοι που κάνουν την παραμονή στην τάξη μια ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία για τους μαθητές και όσοι αντιμετωπίζουν τους μαθητές με το σεβασμό που αρμόζει σε κάθε άνθρωπο κερδίζουν πάντα την καρδιά και το μυαλό των μαθητών τους.
Τι λενε οι έρευνες
Μας ρωτούν συχνά αν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουμε σε σχέση με τις έρευνες για το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου:
Ο οργανισμός Gordon Training International δεν είναι ερευνητικός οργανισμός. Τα εργαστήρια του, ωστόσο, έχουν αξιολογηθεί από πολλές ανεξάρτητες έρευνες.
________________________________________
Dembo, M. H., Sweitzer, M., & Lauritzen, P. (1985). “An evaluation of group parent education: Behavioral, P.E.T., and Adlerian programs”. Review of Educational Research, 55(2): 155-200.
Παρουσιάζει μια εκτεταμένη επισκόπηση τριών προγραμμάτων ομαδικής ανάπτυξης γονέων, καθένα από τα οποία σχετίζεται με τις εφαρμογές των δεξιοτήτων επικοινωνίας.
________________________________________
Aspy, D., & Roebuck, F. (1983). “Researching person-centered issues in education”. Στο: C. R. Rogers, Freedom to learn for the 80s. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.
Η έρευνα που έγινε σε δείγμα 600 δασκάλων και 10.000 μαθητών έδειξε ότι οι μαθητές των οποίων οι δάσκαλοι είχαν παρακολουθήσει τα εργαστήρια και τους φέρονταν με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα και άνευ όρων αποδοχή απουσίαζαν λιγότερο απo το σχολείο, είχαν αυξημένη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες σχολικές επιδόσεις, διέπρατταν λιγότερους βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία, παρουσίαζαν άνοδο του δείκτη νοημοσύνης, έδειχναν αυξημένη δημιουργικότητα, και χρησιμοποιούσαν υψηλότερα γνωσιακά επίπεδα. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα οφέλη αυτά ήταν αθροιστικά: Όσο περισσότερα διαδοχικά χρόνια είχαν οι μαθητές έναν υψηλής λειτουργικότητας δάσκαλο, τόσο μεγαλύτερα οφέλη αποκόμιζαν συγκριτικά με τους μαθητές που είχαν δασκάλους με χαμηλότερη λειτουργικότητα.
________________________________________
Bear, G. C. (1983). “Usefulness of Y.E.T. and Kohlberg’s approach for guidance”. Elementary School Guidance and Counseling, 17(3): 221-225.
Η συγκεκριμένη έρευνα συγκρίνει τη χρησιμότητα των δύο αυτών μοντέλων συναισθηματικής ανάπτυξης όσον αφορά τις αξίες, και συμπεραίνει ότι η αύξηση της αυτοεκτίμησης είναι υψηλότερη στους συμμετέχοντες στα εργαστήρια.
________________________________________
Chanow-Gruen, K. J., & Doyle, R. (1983). “The counselor’s consultative role with teachers, using the T.E.T. model”. Humanistic Education and Development, 22(1):16-24.
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα Αποτελεσματικού Δασκάλου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ενισχύει την επικοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την επίλυση των συγκρούσεων, έχει μεγάλες δυνατότητες.
________________________________________
Beck, M. A., & Roblee, K. (1982). “Teacher Effectiveness Training: A technique for increasing student-teacher interaction”. College Student Journal, 16(2): 131-133.
Η έρευνα εξέτασε ένα Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου με συμμετέχοντες 20 δασκάλους για να διαπιστώσει αν θα αυξάνονταν οι θετικές αλληλεπιδράσεις δασκάλων-μαθητών. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι δεξιότητες επικοινωνίας αυξήθηκαν πράγματι κατά την περίοδο του εργαστηρίου.
________________________________________
Dennehy, M. N. (1981). “An assessment of Teacher Effectiveness Training on improving the teacher-student relationship, maintaining classroom discipline, and increasing teacher and student capacity for problem solving”. Dissertation Abstracts International Online, 42/02, 113 (Order No. AAD81-15864)
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά συμπεριφορές που οδηγούν σε μια θετική σχέση δασκάλου-μαθητή – την αποδοχή δηλαδή των συναισθημάτων, τη χρήση της ενθάρρυνσης και τη μείωση συμπεριφορών που αποβλέπουν στην κατευθυντικότητα και τη χρήση αρνητικής κριτικής. ________________________________________ Chanow, K. J. (1980). “Teacher Effectiveness Training: An assessment of the changes in self-reported attitudes and student-observed attitudes of junior high school teachers”. Dissertation Abstracts International Online, 41/08, 95 (Order Νο. AAD81-02538) Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απέδειξαν ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου υιοθέτησαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μη αυταρχικές στάσεις και έκαναν σημαντικές αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση συντελώντας έτσι στη δημιουργία καλύτερης σχέσης μαθητή-δασκάλου. ________________________________________ Cleveland, B. (1980). “Active listening yields better decisions”. Social Studies, 71(5): 218-221. Η έρευνα συμπεραίνει ότι το υψηλό επίπεδο συζήτησης που μπορεί να επιτευχθεί στις τάξεις, όταν οι δάσκαλοι κάνουν χρήση της Ενεργητικής ακρόασης, αποτελεί έκπληξη και για τους ίδιους. ________________________________________ Nummela, R. & Avila, D. (1980). “Self-concept and Teacher Effectiveness Training”. College Student Journal, 14(3): 314-316. Μαθητές δημοτικού των οποίων οι δάσκαλοι λειτούργησαν στην τάξη σύμφωνα με τιε δεξιότητες απέκτησαν θετικότερη αυτοαντίληψη έναντι των μαθητών που δεν είχαν τέτοια αντιμετώπιση. ________________________________________ Aspy, D. (1977). “Evaluation of Teacher Effectiveness Training in the Newport News, Virginia School District”. National Consortium for Humanizing Education. Η έρευνα, που εξέταζε την αποτελεσματικότητα των Εργαστηρίων Αποτελεσματικού Δασκάλου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που διδάσκονται από δασκάλους που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βελτιώνουν τις μαθηματικές και γλωσσικές τους ικανότητες (ο μέσος όρος που επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό γλωσσικής ικανοτητας Gates McGinitie είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο μαθητών της ίδιας τάξης των οποίων οι δάσκαλοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό Μαθηματικής Επίτευξης SRA απ’ ό,τι συνομήλικοι μαθητές που δεν έχουν δασκάλους πιστοιποιημένους στο ΕΑΔ). Επιπλέον, οι μαθητές δασκάλων που έχουν πιστοποιηθεί στο ΕΑΔ απουσίαζαν 30% λιγότερο του αναμενόμενου, όπως το όριζε το ποσοστό απουσιών των τριών προηγούμενων ετών. Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βοήθησε τους δασκάλους που το παρακολούθησαν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν αν μια διαπροσωπική αλληλεπίδραση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να προσδιορίζουν τις δεξιότητες με τις οποίες μπορούν να το επιτύχουν. Εφόσον οι δεξιότητες είχαν ήδη συνδεθεί με μεγάλη πρόοδο των μαθητικών επιδόσεων, η έρευνα συμπέρανε ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βελτίωσαν κάποιες δεξιότητες που διευκόλυναν τη μάθηση στους μαθητές. Τα στοιχεία έδειχναν επίσης πως οι δεξιότητες επηρέασαν και τις στάσεις των δασκάλων απέναντι στο υπάρχον περιβάλλον του σχολείου. Τα στοιχεία κατέδειξαν ότι τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου αποτελούν θετικό παράγοντα στους τομείς που ερευνήθηκαν. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου προκάλεσαν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των δασκάλων στις τάξεις τους και καλύτερες σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Κατά συνέπεια, η έρευνα συμπεραίνει πως η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου κατέληξε σε θετικά αποτελέσματα που μεταφέρθηκαν από τους δασκάλους στους μαθητές. Τα παραπάνω ευρήματα υποστήριξαν δύο υποθέσεις: 1) η συμπεριφορά των δασκάλων στην τάξη μπορεί να αλλάξει, αν εντρυφήσουν στις δεξιότητες, και 2) οι επιδόσεις των μαθητών μπορούν να βελτιωθούν, αν οι δάσκαλοί τους χρησιμοποιούν τις δεξιότητες σύμφωνα με το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου. ΕΑΔ στο χώρο σας Υπάρχει η δυνατότητα να έρθουμε στο σχολείο ή στο χώρο σας, καθώς είμαστε ποιστοποιημένοι συνεργάτες, για να σχεδιάσουμε μαζί ένα εργαστήριο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικού σας προσωπικού. Θα σας βοηθήσουμε, πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου, να αναγνωρίσετε σε ποια θέματα θα θέλατε να εστιάσει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα σας προσφέρουμε. Ταυτόχρονα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ασκήσεις του εργαστηρίου, ώστε να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα του δικού σας σχολείου ή οργανισμού, έτσι ώστε τα θέματά τους να συνηχούν με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και να τους δημιουργούν μεγαλύτερο κίνητρο για συμμετοχή. Στα εξειδικευμένα αυτά εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν από 8 έως 15 άτομα, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής τους καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Be Social! Share this.