Εκπαίδευση Αποτελεσματικής Ηγεσίας (Leader Effectiveness Trainning)

Ένα εργαστήριο δεξιοτήτων που στηρίζει τον ηγετικό σας ρόλο

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του «Εργαστηρίου της Αποτελεσματικής Ηγεσίας» (ΕΑΗ). Το εργαστήριο αυτό προσφέρεται στα ελληνικά, στην αυθεντική του μορφή, σύμφωνα με το μοντέλο του Dr Thomas Gordon.

Η Gordon Hellas αντιπροσωπεύει τον οργανισμό Gordon Training International (GTI) στην Ελλάδα. Ο GTI εδρεύει στη Solana Beach της Καλιφόρνια και είναι ένας διεθνούς κύρους οργανισμός με κύριο μέλημα τη διάδοση των δεξιοτήτων επικοινωνίας του Dr Thomas Gordon για τη δημιουργία αποτελεσματικών και ανθεκτικών σχέσεων στην εργασία, την οικογένεια και το σχολείο. Η αποστολή της Gordon Hellas είναι να διαδώσει πιστά το μοντέλο Gordon και να το κάνει προσβάσιμο στο Ελληνικό κοινό.

Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας αναπτύσσουν ένα περιεκτικό σύνολο δεξιοτήτων και ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν πότε και πώς θα χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες.  Επιγραμματικά, τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο είναι τα εξής:

 • Μειώνετε τα κόστη που συνδέονται με την μη άντληση ικανοποίησης των εργαζομένων από το εργασιακό τους περιβάλλον: το κόστος της χαμηλής αποδοτικότητας, του μη παραγωγικού χρόνου, του turnover, των απουσιών των εργαζομένων από την εργασία τους. 
 • Βελτιώνετε τις εργασιακές σας σχέσεις και αντλείτε περισσότερη ικανοποίηση από το εργασιακό σας περιβάλλον.
 • Διεκδικείτε αποτελεσματικά τις ανάγκες σας κάθετα και οριζόντια εντός του οργανισμού.
 • Εξασφαλίζετε αμοιβαία επωφελείς λύσεις σε περιπτώσεις σύγκρουσης, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους συνεργάτες σας.
 • Αποκτάτε δεξιότητες βοήθειας, ώστε να είστε σε θέση να στηρίζετε τους συνεργάτες σας στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων τους από τους ίδιους.
 • Ενισχύετε την αποτελεσματικότητά σας στον ηγετικό σας ρόλο, συγκροτώντας αποδοτικές ομάδες που διέπονται από πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Η φιλοσοφία του εργαστηρίου

Όλοι πλέον σήμερα γνωρίζουν ότι για την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων δεν αρκούν οι τεχνικές ικανότητες και η γνώση της αγοράς. Χρειάζονται διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills)· δεξιότητες συνεργασίας, ουσιαστικής επικοινωνίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συγκρούσεων. ​Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι, προκειμένου να είναι αποδοτικοί, θέλουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Απαιτούν να έχουν φωνή και άποψη για την εργασία τους. Θέλουν το δικαίωμα να έχουν μια δουλειά δημιουργική και με νόημα, με κλίμα κατανόησης και συνεργασίας. Ο αποτελεσματικός ηγέτης του σήμερα απαιτείται να έχει τις ικανότητες να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες εργασίας στην επιχείρησή του, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Το ΕΑΗ σάς προσφέρει ένα μοντέλο ηγεσίας και ένα πλήρες σύνολο εργαλείων προσανατολισμένα προς αυτόν τον σκοπό.

Το παραδοσιακό μοντέλο ηγεσίας, που στηρίζεται στον έλεγχο μέσω της άσκησης εξουσίας και της επιβολής, έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει τους εργαζόμενους να απελευθερώνουν το δυναμικό και τις δημιουργικές ικανότητές τους. Ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι εταιρείες με συνεργατική φιλοσοφία διοίκησης σημειώνουν μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία από εκείνες που εφαρμόζουν αυταρχικές μορφές διοίκησης. Το νέο μοντέλο ηγεσίας που προτείνει το ΕΑΗ δίνει προτεραιότητα στις ανθρώπινες αξίες, αναδεικνύει τις δημιουργικές ικανότητες κάθε στελέχους, επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση της ατομικότητάς του και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του στην επίλυση προβλημάτων και στον καθορισμό στόχων. Η φιλοσοφία του βασίζεται στις αξίες του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, της συνεργασίας / έμφασης στην ομάδα και της δημοκρατικότητας στην επίλυση συγκρούσεων.

Απαντώντας στην ανάγκη της εποχής που καλεί έναν αποτελεσματικό ηγέτη να οικοδομεί και να διατηρεί καλές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας του, το πρόγραμμά μας επικεντρώνεται σε δεξιότητες όπως την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση, την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, τη συμμετοχική επίλυση προβλημάτων και την επίλυση των συγκρούσεων χωρίς ηττημένους

Αν και τα αρχικά «ΕΑΗ» σημαίνουν «Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας», το εργαστήριό μας είναι και κάτι παραπάνω από μια διδασκαλία ηγετικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις σχέσεις σας, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην προσωπική σας ζωή, όπως ενδεικτικά στις σχέσεις σας με άλλα στελέχη της επιχείρησής σας, πελάτες, προϊσταμένους, υπαλλήλους, συναδέλφους, σύζυγο/σύντροφο, παιδιά, συγγενείς, φίλους. 

Οφέλη εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας προσφέρει στα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης των συγκρούσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση των δημιουργικών και γόνιμων εργασιακών σχέσεων.

Τι θα μάθετε

 1. Πώς να αναγνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων και ανάλογα να επιλέγετε τα κατάλληλα εργαλέια για την αντιμετώπισή τους.
 2. Πώς αντιπαρατίθεστε στη μη αποδεκτή συμπεριφορά των άλλων με αμεσότητα και σεβασμό.
 3. Πώς να ακούτε με ενσυναίσθηση τα προβλήματα των εργαζομένων, ώστε να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνετε.
 4. Πώς να επιλύετε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις με τη Μέθοδο Μη Ήττας.
 5. Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις αξιώνμε σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων.
 6. Πώς να ενθαρρύνετε ουσιαστικά και να παρακινείτε την ομάδα σας.
 7. Πώς να προλαμβάνετε ενδεχόμενες συγκρούσεις.

Πώς θα ωφεληθείτε εσείς και η εταιρεία σας

 • Λιγότερες απουσίες και λιγότερες νέες προσλήψεις, καθώς οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν την εργασία και το εργασιακό τους περιβάλλον.
 • Αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς τα μέλη της ομάδας θα νιώθουν μεγαλύτερη αφοσίωση λόγω της ενθάρρυνσής τους να συμμετέχουν (Αρχή της συμμετοχής).
 • Λιγότερη ένταση, καθώς τα προβλήματα και οι συγκρούσεις θα τίθενται επί τάπητος και θα επιλύονται, αντί να αγνοούνται, να αποφεύγονται ή να αντιμετωπίζονται με επιζήμιο τρόπο.
 • Μεγαλύτερη δημιουργικότητα, πλουσιότερες επιλογές και περισσότερη ευελιξία, που θα παράσχει το ομαδικό πνεύμα.
 • Εξοικονόμηση χρόνου που σπαταλιέται για τη διαχείριση αντιστάσεων και αντιρρήσεων, τη διαιτησία και την επίβλεψη. Αντίστοιχη επένδυση αυτού του χρόνου για ιδέες, σχεδιασμό και αποτελεσματική ηγεσία.

Περιγραφή του εργαστηρίου

Τα εργαστήριά μας διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους από την Gordon International. 

Πρόκειται για ένα βιωματικό και πρακτικό πρόγραμμα εκμάθησης δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, για κάθε δεξιότητα που διδάσκεται ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. Θεωρία: παρουσιάσεις, μελέτη υλικού και χρήση οπτικών βοηθημάτων.
 2. Συμμετοχή: παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων, εξάσκηση δεξιοτήτων.
 3. Διαδικασία: προβολή βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων που αφορούν την εξερεύνηση νέων πρακτικών και ιδεών.
 4. Εφαρμογή: Ανάθεση ασκήσεων δεξιότητας εκτός ομάδος και ανατροφοδότηση με συζήτηση στην ομάδα.

Ο αριθμός των εκπαιδευτών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καθοδήγηση της ομάδας στις ασκήσεις και τα παιχνίδια ρόλων.

Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 34 ώρες.

Το Εργαστήριο Αποτελεματικής Ηγεσίας (ΕΑΗ) παρέχεται και στην αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Άλλο ένα πρόγραμμα ηγεσίας;

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας διαφέρει από τα περισσότερα προγράμματα ηγεσίας επειδή προσεγγίζει τις ηγετικές δεξιότητες σε ένα βαθύτερο και πιο ουσιαστικό επίπεδο. Οι δεξιότητες που διδάσκονται στο ΕΑΗ επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία ή οργανισμό να δημιουργήσει την κατάλληλη βάσηπάνω στην οποία μπορούν να συναρθρωθούν και άλλα συστατικά στοιχεία. Όπως κάποιες νέες εφαρμογές software απαιτούν το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, έτσι και πολλά επιμέρους εργαλεία του management (π.χ. εργαλεία προώθησης σταδιοδρομίας, συστήματα καθοδήγησης ή βελτίωσης της ποιότητας κ.ά.) απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων τις οποίες συχνά τα στελέχη τους δεν διαθέτουν. 

Επιπλέον, τα περισσότερα προγράμματα ηγεσίας χρησιμοποιούν θεωρίες για να ερμηνεύσουν και να κατηγοριοποιήσουν κάθε τύπο υπαλλήλου. Το ΕΑΗ όχι μόνο δεν επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους, αντιθέτως ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εγκαταλείψουν τις προκατασκευασμένες ταμπέλες και να επικεντρώνονται στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά και στον τρόπο που αυτή επηρεάζει τους ίδιους, κάτι που προάγει την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τους μαθαίνει να ακούνε ουσιαστικά και να επιλύουν συγκρούσεις με σεβασμό και με όρους win/win (κερδίζω/κερδίζεις).

Σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται σε γενικές θεωρίες, το ΕΑΗ βασίζεται στην πρωτοποριακή έρευνα ηγεσίας του δρ Thomas Gordon, ο οποίος δημιούργησε το μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων οι οποίες και υπαγορεύουν τη συμπεριφορά τους.  

Τέλος, το ΕΑΗ εδράζεται στην έρευνα και δεν στηρίζεται σε πειραματισμούς ούτε σε εικασίες. Έχει αποδειχθεί ότι οι δεξιότητες που διδάσκει εφαρμόζονται στην πράξη και φέρνουν άμεσα, αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Be Social! Share this.